Přesnou cenu dopravy, můžete zjistit na: TOPTRANS

Jak se měří tvrdost dřeva?

Pro měření tvrdosti dřeva se používá Brinnelova metoda. Tato zkouška spočívá ve vtlačení ocelové kuličky o průměru 10 mm do testovaného materiálu. Síla použitá při testu se liší podle předpokládané tvrdosti dřeva - 100 Nm pro měkké dřevo, 500 Nm pro středně tvrdé a 1000 Nm pro tvrdé dřevo.

Po vtlačení kuličky do dřeva se změří průměr vzniklé jamky. Na základě tohoto měření a specifického vzorce se poté vypočítá tvrdost dřeva. Tento výsledek je klíčový pro určení vhodného použití dřeva v praxi.

Proč je tvrdost dřeva důležitá?

Tvrdost dřeva ovlivňuje mnoho aspektů jeho použití. Pro konstrukční prvky, jako jsou podlahy nebo nosné prvky, je často vyžadováno tvrdé dřevo kvůli jeho odolnosti vůči opotřebení a schopnosti odolávat větší zátěži. Měkké dřevo je naopak vhodné pro projekty, kde je důležitější lehkost a snadná opracovatelnost, jako je výroba některých typů nábytku nebo dekorativních prvků.Níže najdete tabulku tvrdosti dřeva, které najdete u nás na eshopu: 

   Dřevina          Tvrdost dle Brinnela             Relativní tvrdost v %
 smrk                     1,6                       42
 borovice                      1,8                       48
 buk                     3,8                       97
 dub                     3,9                      100
 jasan                      4,1                      105


Závěr

Pochopení tvrdosti dřeva je zásadní pro každého, kdo s tímto přírodním materiálem pracuje. Správný výběr dřeva podle jeho tvrdosti zajišťuje nejen dlouhodobou funkčnost a estetickou hodnotu výrobků, ale také bezpečnost a trvanlivost konstrukcí.